Hur Mycket Kostar 1 L Mjölk?

Hur Mycket Kostar 1 L Mjölk
Arla Ko®.1 l. Jfr-pris 16:95kr/lit.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar mjölk per liter?

Arla tjänar minst på EMV – Tack vare att ICA har lyckats förhandla med mejeriet, skiljer sig inköpspriserna mellan de olika mjölkpaketen. Arla-mellanmjölken kostar ICA-handlaren 6,96 kronor per liter i inköpspris, samtidigt som en liter ICA EMV-mellanmjölk kostar 5,62 kronor.
Visa hela svaret

Vad kostar 1 liter mjölk på Lidl?

En vanlig standardmjölk kostar 7.99 kr/ l. I sortimentet finns även ekologisk mellanmjölk som är KRAV-märkt och den kostar 9.45 kr/ l. Välkommen in i butik!
Visa hela svaret

Vad är mjölkpriset idag?

Följer upp tidigare höjning. Foto: Colourbox Hur Mycket Kostar 1 L Mjölk Arla höjer mjölkpriset i januari. Foto: Colourbox Av Johan Colliander den 22 december 2021 11:32 Arla gjorde en historisk höjning av mjölkpriset i december på 31,2 öre för både ekologisk och konventionell mjölk. Nu kommer priset höjas ytterligare under januari.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar en liter mjölk på Ica?

Mellanmjölk Lite Längre Hållbarhet 1,5% Ica, 1,5l Hur Mycket Kostar 1 L Mjölk Information från leverantör ICA Mellanmjölk Lite längre hållbarhet låter kanske för bra för att vara sann, men det är mjölk vi har värmt upp till högre temperatur (högpastöriserad) jämfört med vanlig traditionell lågpastöriserad mjölk. Det gör både att hållbarheten blir längre och att smaken kan upplevas mer fyllig och gräddig – två ganska trevliga fördelar utöver att den står sig längre.
Visa hela svaret

Vad kostar 1 liter mjölk 2022?

Arla Ko®.1 l. Jfr-pris 16:95kr/lit.
Visa hela svaret

Vad kostar 2 l mjölk?

Hur Mycket Kostar 1 L Mjölk Åsens Lantmjölk Original är mjölken som smakar som mjölk smakade förr. Det gör den för att vi låter den vara ohomogeniserad. Det innebär att fettet inte har finfördelats – det görs först när du skakar förpackningen. Mjölken kommer i en tvålitersdunk och finns i tre varianter; lättare, original och gammaldags.
Visa hela svaret

Vad kostar 1 5 liter mjölk Coop?

Mellanmjölk ESL 1, 5 % från varumärket Coop är en produkt under kategorin Mellanmjölk, är just nu billigast hos Coop och kostar 19,95kr. Mellanmjölk ESL 1, 5 % har 3.5g protein, 4.9g kolhydrater, 1.5 g fett och 45kcal per 100g.
Visa hela svaret

Vad kostar en liter mjölk Willys?

Som apelsiner till exempel, endast 14:90 kr/kg denna vecka.
Visa hela svaret

Vad kostar 1 5 liter mjölk Arla?

Mellanmjölk 1, 5 % från varumärket Arla Ko® är en produkt under kategorin Mellanmjölk, är just nu billigast hos ICA Nära Kärrtorp och kostar 17,70kr. Mellanmjölk 1, 5 % har 3.5g protein, 4.9g kolhydrater, 1.5 g fett och 45kcal per 100g. Mellanmjölk 1, 5 % är från Sverige och innehåller 1500ml.
Visa hela svaret

Är mjölk dyrt?

Mjölk är en färskvara och mycket mjölk konsumeras i samma land som den produceras. Kanske är det därför många tror att marknaden för mjölk inte fungerar som andra marknader, där det finns ett svårmanipulerat marknadspris som sträcker sig bortom landets gränser. Den här rapporten visar att det är en felaktig bild. För det första är mjölkhandeln internationell och det svenska mjölkpriset följer det internationella indexpriset. För det andra ökar Sveriges mjölkimport samtidigt som den interna produktionen minskar – konsumenter och företag väljer med andra ord bort de svenska mjölkprodukterna, och det beror på de höga priserna. För det tredje har svenska bönder i dag Europas fjärde högsta ersättningar – bara Greklands, Italiens och Finlands bönder får mer betalt. Trots höga ersättningar har mjölkbönderna svårt att klara det ekonomiskt. Det beror på att olika skatter och regleringar gör det dyrt att producera mjölk i Sverige. Sverige präglas också av en marknadsstruktur som missgynnar de enskilda bönderna. På grund av det höga priset på mjölk i Sverige har bönderna det svårt att stå sig i konkurrensen med andra länder. Sveriges problem är inte en tillfällig mjölkkris som har gjort att bönderna får anmärkningsvärt låga ersättningar, som exempelvis Centerpartiets kampanj #mjölklöftet kan ge sken av. Fram till den 1 april 2015 har den svenska mjölken varit prisreglerad enligt EU:s kvotsystem. Syftet med kvotsystemet har varit att begränsa mjölkproduktionen inom EU. Varje medlemsland har fått en nationell kvot som fördelats ut till enskilda producenter. Om ett land producerat för mycket mjölk har producenterna tvingats betala en straffavgift. Nu upphör den regleringen och en friare mjölkmarknad väntar. Det gör att länder där det är billigare att producera mjölk kommer att kunna öka sin mjölkproduktion och exportera till andra EU-länder. Det är till stor nytta för Europas konsumenter men kommer att ha stora effekter på mjölkproduktionen i Europa. För Sveriges vidkommande innebär detta att konkurrensen kommer att öka och allt fler bönder i Sverige kommer att få det svårt att få ekonomin att gå ihop, om skattebördan och regleringarna förblir desamma som i dag. För att förbättra situationen föreslås i rapporten fem förbättrande åtgärder: tillåt GMO-soja som foderbas, sänk dieselskatten, återinför inte gödselskatten utan full kompensation till bönderna, förändra djurskyddsförordningen och ge Konkurrensverket i uppdrag att se över den höga företagskoncentrationen i mejeribranschen. Sverige är det enda landet i östersjöområdet som importerar mer mjölkprodukter än vi exporterar. Sveriges utveckling av importen i förhållande till exporten har år efter år blivit allt större. Nedan ser vi handelsbalansen för mjölkprodukter i miljoner euro för grannländerna i EU. Antalet mjölkkor i Sverige har enligt Statistiska centralbyrån, SCB, minskat med 20 procent mellan 2000 och 2013, mer än i något annat västeuropeiskt land (Jordbruksverket 2014). Sverige importerar allt mer mjölk och det beror på att produktionen inom Sverige minskar på ett exceptionellt sätt. I figur 1 ser vi att orsaken inte är den senaste tidens internationella prisfall, som bland annat det överskott som det ryska importstoppet av livsmedel från EU orsakat. Mjölkkrisen i Sverige är en långsiktig trend, som pågått åtminstone sedan år 2000, men sannolikt ännu längre.17 EU-länder har rapporterat in pris och produktionsvolym på mjölk till Eurostat för 2013*. Sveriges andel av den totala mjölkvolymen i Europa är 2,5 procent.95 procent av mjölken i Europa är billigare än den svenska. Det svenska mjölkpriset till mjölkbönderna var i genomsnitt 13 procent högre än priset i de 17 EU-länderna, enligt Eurostat. Genom att ställa produktionsvolym mot pris ser vi om svenska konsumenter är villiga att betala mer för att svensk mjölk har producerats under svenska förhållanden. Eurostat har inte komplett historisk data för alla EU-länder, men om vi tittar på de EU-länder som har både pris och produktionsvolym från 2005 till 2013 och är jämförbara med Sverige får vi ett urval av tolv länder. Vi ser då tydligt att ett högt pris hänger ihop med en minskning i produktionsvolym. Sambandet är statistiskt signifikant (p = 0,09). Korrelationen säger inget om åt vilket håll sambandet går, det vill säga om ett högt mjölkpris ger fallande produktion eller tvärtom. Ett högt pris kan förvisso vara orsakat av transportkostnaderna för import. Men anledningen till att allt mindre av mjölkprodukterna tillverkas i Sverige är att kostnadsläget generellt sett är högre i Sverige. Problemet är alltså inte ett för lågt pris, utan för höga och avvikande kostnader i Sverige. På X-axeln ser vi priset på mjölk och på Y-axeln förändring i produktionsvolym 2005 till 2013. Sveriges mjölkpris är 7 procent högre än genomsnittet och Sverige har 9 procent lägre produktionsvolym 2013 jämfört med 2005. Centerpartiets (2015) förslag är att konsumenter frivilligt betalar 1 krona mer per liter mjölk för att öka intäkterna till mjölkbranschen. “Jag är övertygad om att svenska mjölkkonsumenter är beredda att betala en extra krona för att behålla den svenska mjölken, det högre djurskyddet, de kortare transporterna och jobben ute på gårdarna”, sa Eskil Erlandsson, partiets talesperson i landsbygdsfrågor, på samma hemsida. Centerpartiets linje saknar dock empiriskt stöd. Sverige har i dag ett högre mjölkpris än ändra länder. Bara bönderna i Grekland, Italien och i Finland får bättre betalt enligt Eurostat (2013). Trots det går det dåligt för svenska bönder, och har gjort så under lång tid. Ekonomisk teori och praktik visar att konsumenter väljer den produkt som har lägst pris om varorna i övrigt anses likvärdiga. Trenden i handelsbalansen visar att detta gäller mjölkmarknaden också. En allt tydligare argumentation för de så kallade svenska mervärdena i form av exempelvis Europas hårdaste reglering på djurskyddsområdet, låg antibiotikaanvändning och GMO-fritt foder har inte motiverat konsumenter eller företag som använder mjölk som insats i sina produkter att välja en dyrare, svensk vara. Som vi ser nedan under rubriken “Vad händer med den mjölk Sverige producerar?”, är en stor del av producerad mjölk råvara i förädlade produkter för konsumtion i Sverige eller i utlandet. I denna råvarumarknad betyder pris ännu mer. Fokuset på de svenska mervärdena kan liknas vid att ta på sig mer kläder när det är kallt på vintern, när man saknar ett hus. Situationen hade troligtvis varit värre utan svenska mervärden, men det löser inte problemet. Det är välkänt att konkurrenskraft i en råvarumarknad ges av kostnadsnivån. Råvaror säljs inte med varumärken och känslor, som konsumentprodukter. Råvaror säljs med pris givet vissa krav på kvaliteten, där kvalitet för mjölkråvara huvudsakligen syftar på halter av protein och fett. Den råvaruproducent som har lägst kostnader vinner och den som har för höga kostnader slås ut. Det är detta som återspeglar sig i hur handelsbalansen har utvecklat sig. Att tro att försäljningsargument som fungerar för konsumentprodukter också ska vara tillämpliga på råvaror visar på en dålig förståelse för hur råvarumarknader fungerar. Nu ska tilläggas att medan mjölkråvara till ost och pulver mer har karaktären av råvara, är drickmjölk en mer utpräglad konsumentprodukt. Drickmjölk är dock bara 27 procent av den svenska produktionen av mjölkråvara. Vi kan få fram ett “indirekt mjölkpris” genom att jämföra prisutvecklingen på en terminsmarknad för smör och mjölkpulver med Arlas avräkningspris i Sverige, det pris i kronor per kilo som bonden får för den mjölk som levereras till Arla. Den blå linjen visar priset i kronor per kilo för Arlas “a conto-pris”, det vill säga råvaruvärdet för mjölk med 4,2 procent fett och 3,4 procent protein plus maximalt kvalitetstillägg (för närvarande 4 procent av råvaruvärdet) som betalas till mjölkbonden. Den röda linjen visar priset på mjölkråvara härlett från Eurex smör- och skummjölkspulverindex, utan avdrag för produktionskostnad. Den gröna linjen visar USDA:s, det amerikanska jordbruksdepartementet, notering av helmjölkspulver på terminsbörsen FOB Rotterdam (WMP står för whole milk powder). Priset i kr/kg mjölkråvara baserat på Eurex index och USDA:s index är omräknade till kr/kg med vid varje tid gällande växelkurs till kronor. Arlas mjölkpris och det indirekta mjölkpriset rör sig vid en första anblick inte samstämt. Men på längre sikt ser vi att de hänger ihop. Det brukar initialt vara en stor skillnad mellan det svenska mjölkpriset och det indirekta marknadspriset, men skillnaden minskar över tid. Det är till och med så att förändringar i det svenska priset orsakas av förändringar i index med en eftersläpning på upp till 5 månader (p < 0,1). Hur Mycket Kostar 1 L Mjölk Källa : Bloomberg, Arla, egen bearbetning. I figur 4 ser vi hur stor den årliga skillnaden är mellan det pris som Eurex indikerar för mjölkprodukter och Arlas a conto-pris. Arla ligger konsekvent lägre. Skillnaden i kronor per kilo uppgår i genomsnitt till 42 öre.

You might be interested:  Hur Många Kalorier Innehåller Wasa Husman?

Det är inte skillnaden i nivå som är intressant, eftersom den till stor del återspeglar att Arlas a conto-pris är ett inköpspris för en råvara och smör och pulver är förädlade produkter. Sett över tid (månadsdata från september 2008 till februari 2015) har skillnaden mellan Arlas pris till bönderna och priset på världsmarknaden ökat och skillnaden är statistiskt säkerställd (p = 0,04).

Svenska bönder har fått mindre betalt i förhållande till det internationella priset på mjölkprodukter. Det behöver inte betyda att Arla som mellanhand har tjänat mer pengar på bekostnad av mjölkbönderna. Vinsten som Arla gör återförs enligt ett särskilt beräkningssätt.

Graden av följsamhet mellan det svenska priset och det internationella marknadspriset är ett problem för såväl producenter som konsumenter. Arla, som står för 72 procent av mjölkleveranserna i Sverige enligt Jansik m.fl. (2014), är prissättare på den svenska marknaden. För marknaden agerar bolaget som en myndighet som varje månad fastställer vilket pris som ska gälla.

Vi har sett i Figur 4 att detta pris kan avvika under kortare tidsperioder från världsmarknadspriset, men att världsmarknadspriset till syvende och sist styr utvecklingen i det svenska priset. Enligt Palle Borgström, styrelsemedlem i Arla, kommer Arla inte att anpassa priset i Sverige i högre grad till världsmarknadspriset (Rosenberg, 2015).

Borgström säger: “Jag tror inte att lösningen är att ligga ännu tätare till industrimarknaden. Det skulle skapa ännu kraftigare svängningar vilket inte gagnar våra medlemmar.” Han säger också att lantbrukares egna försök att prissäkra på terminsbörsen är meningslösa: “Är inte kurvorna följsamma, minskar man inte risken genom prissäkring, man adderar en risk.” Arla, som i praktiken själva bestämmer priset i Sverige, väljer att sätta ett pris som inte motsvarar det pris som ges av utbud och efterfrågan på den fria marknadsplats som återspeglas av och även kan sägas representeras av Eurexbörsen.

Det svenska priset följer visserligen, men med en fördröjning och styrs delvis av enskilda tjänstemäns bedömningar. Ett pris som inte svarar mot den bästa uppfattningen av utbud och efterfrågan är ett pris som enligt ekonomisk teori leder till antingen överproduktion eller till brist – i båda fallen handlar det om obalanser som hade kunnat förbättras genom att ha rätt pris.

Den grundläggande rollen för priset som informationsbärare till konsumenter och producenter i en fri marknadsekonomi sätts ur spel av den dominerande aktören. Som ett inslag i en fri marknad ligger det nära ett slags prismanipulation. Agerandet försvårar lantbruksföretagarnas möjligheter att själva försäkra sig mot prisfall på terminsbörsen Eurex genom att följsamheten blir sämre.

Graden av frihet för en enskild mjölkproducent att välja var han eller hon vill sälja sin mjölk är begränsad både av geografi och av efterfrågan från andra mejerier. Konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15, lyfter fram prissäkring som en viktig faktor för jordbruksföretags konkurrenskraft.

 1. Att riskhantering går att göra effektivt har avgörande betydelse för kapitalkostnaden i ett företag och därmed för avkastningskravet.
 2. Ju lägre risknivå och kapitalkostnad, desto mer produktion kan vara lönsam och därmed desto lägre pris på produkten.
 3. Utredningen föreslår att insatser görs för att öka kunskapen om riskhantering på marknadens villkor och hur exponeringen för risk kan minskas vid företagsexpansion”, skriver författarna.
You might be interested:  Hur Mycket Kalorier Är Det I En Apelsin?

För att detta ska kunna ske, måste prissättningen på den svenska marknaden få återspegla ett marknadspris, såsom återspeglas i handeln på exempelvis terminsbörsen Eurex. Det ska tilläggas att prissäkring i betydelsen inkomstsäkring också går att åstadkomma i större skala med statliga garantier om man gillar planekonomi och ogillar den effektivitet som en marknadslösning kan åstadkomma.
Visa hela svaret

Vad kostade 1 liter mjölk 2011?

8:23 kronor var konsumentpriset för en liter mellanmjölk 2011. Sedan 2007 har priset stigit med 14 procent. Den treprocentiga mjölken kostade 8:62 kronor, en höjning med 17 procent, och lättmjölken 8:01 kronor, en höjning med 14 procent.
Visa hela svaret

Har mjölken blivit dyrare?

Dyra mejeriprodukter – Delas livsmedlen in i grupper har kaffe, te och kakao blivit dyrast jämfört med juli 2021. Priset för dessa varor har ökat med nästan 34 procent. Oljor och fetter har blivit 26 procent dyrare och priset på mjölk, ost och ägg har stigit med nästan 22 procent.

 • Att mejeriprodukter blivit dyrare kan i huvudsak förklaras av tre saker, säger Brynell.
 • Först är det energikostnaden igen, det är foder och det är konstgödsel.
 • Det har blivit betydligt dyrare.
 • Ovanpå detta är det i produktionen av mejeriprodukterna dessutom många insatsvaror som importeras och påverkas av höga världsmarknadspriser, säger hon.

– När du importerar så blir det dyrare eftersom vår svenska krona är svag.
Visa hela svaret

Vad kostar mjölken på Coop?

Arla Ko®. Jfr-pris 16.95kr/lit.
Visa hela svaret

Var kommer mjölken från Lidl?

Från vecka 11 kan man handla ekologisk mjölk under Lidls eget varumärke, Ängen. Det är mjölk från svenska ekoproducenter hos Falköpings Mejeri som levererar mjölken.
Visa hela svaret

Vad kostar 1 5 liter laktosfri mjölk?

Produktinformation. Mellanmjölk 1, 5 % Laktosfri från varumärket ICA är en produkt under kategorin Mellanmjölk, är just nu billigast hos ICA Supermarket Sjöstaden och har kampanjpris 3 för 48,99kr. Mellanmjölk 1, 5 % Laktosfri har 3.5g protein, 3g kolhydrater, 1.5 g fett och 40kcal per 100g.
Visa hela svaret

Vad kostade 1 liter mjölk 1930?

Hur mycket kostade en liter mjölk 1950? – Konsumentens pris för mjölk, se utvecklingen från år 1930 till år 2021 – 16/8 2022 Uppdaterat med index för prisutvecklingen åren 2013-2021, längst ner i blogginlägget. Det pris konsumenten betalar för mjölk har ökat de senaste 80 åren, men är lägre än under korta perioder i början av 1960-talet och 1970-talet och också lägre än det var under 1980-talet.

You might be interested:  Hur Mycket Väger 1 Dl Ost?

Jag tycker det är så häftigt, att det finns så långa tidsserier på vissa produkter att det är möjligt att visa diagrammet nedan. Här har jag hämtat uppgifterna från den historiska delen av vår databas och Jordbruksstatistisk årsbok tillsammans med uppgifter vad gäller inflationen under perioden från SCB:s KPI-beräkningar.

Jag kollade att åtminstone från 1960-talet görs beräkningen på 3 %-ig mjölk. Innan dess kan definitionen nog ha varierat något. Och ja naturligtvis; lönerna har förändrats, utbudet av varor har förändrats, utbudet av olika mjölkprodukter har förändrats, hur vi köper mjölken har förändrats.

 1. Men i alla fall, trots reservationerna är det fantastiskt kul att kunna visa långa acceptabelt jämförbara tidsserier.
 2. Under 1930-talet och 1940-talet kostade en liter mjölk runt 6 kronor per liter i 2012 års penningvärde.
 3. Priset steg under 1950-talet med ett par kronor till runt 9 kr per liter.
 4. Priset, hela tiden i 2012-års penningvärde, sjönk därefter under den första halvan av 1970-talet, vilket bl.a.

förklaras av de konsumentsubventioner som fanns då. Sedan början av 1990-talet har priset på 3-procentig mjölk ökat något mer än inflationen. Det ligger nära till hands att jämföra konsumentprisets utvecklingen med utvecklingen av mjölkpriset till jordbrukaren som vi tidigare skrivit om på bloggen. Hur Mycket Kostar 1 L Mjölk
Visa hela svaret

Vad kostade en liter mjölk 1990?

Historien om Arla Ko Hur Mycket Kostar 1 L Mjölk “Flickan med kon”. Så heter föregångaren till dagens Arla Ko. Flickan med kon var ett skyddsmärke, registrerat som varumärke av Stockholms Mjölkförsäljning AB 1887. Märket skulle garantera god hygien och noggrant utförda kontroller.1915 ingick Stockholms Mjölkförsäljning AB i Lantmännens Mjölkförsäljningsförening.

I samband med det flyttade märket in i en oval och både kossan och flickan moderniserades. Som benämning för företaget och avsändare på produkterna användes ordet “Mjölkcentralen” eller kort och gott “MC”. I mitten av 1940-talet fick reklammannen Karl Thunberg uppdraget att modernisera och utveckla skyddsmärket “flickan med kon” till ett varumärke.

Det hela landade i en idé om en stiliserad träkossa. Tecknaren Sten Calding ritade kossan och en snickare snidade fram henne i trä med ett “MC-märke” i koskällan.1949 registrerades MC-kossan som varumärke hos inregistreringsverket och började användas på förpackningar, skyltar, bilar och i annonser.

Samma år kostade en liter mjölk 34 öre. I slutet av 1960-talet marknadsfördes mjölken intensivt. Arla Ko blev ett vedertaget varumärke både till färg och form. “Mjölkcentralen” användes alltmer sällan som avsändare på produktförpackningarna i förmån för den röda Arla kon. Den sista mjölkflaskan försvann från butikshyllorna och Arlas mejeri i Kallhäll blev landets mest moderna och energieffektiva.

Vad kostar 1 liter mjölk Bianca Ingrosso? – TV-fabriken trailer

Arla började så smått ta plats som matinspiratör och en liter mjölk kostade 78 öre. Mellan 1970-73, när Lantbrukarnas Mjölkcentral i Göteborg, Sydöstmejerier och Örebro-Ortens Mejeriförening gick samman med MC, togs MC-märket bort ur den röda kons skälla.1975 antogs det gemensamma namnet “Arla” och MC-kon döptes om till Arla Ko.

 • Formen på kon utvecklades och blev mer kantig.
 • Man förnyade även genom att printa namnet “Arla” på kons sida, men behöll ovalen runt logotypen.
 • Ossan togs dessutom fram som sparbössa och började tillverkas i plast eftersom trä ansågs vara för dyrt.
 • En liter mjölk kostade 1,34 kronor.1991 lanserades den ekologiska mellanmjölken och 1992, i samband med en förändring inom organisationen, ändrades varumärket en smula.

Istället för att ha kvar ovalen runt logotypen, placerades två streck under Arla Kon. Tom Hedqvist gav förpackningarna den klassiskt randiga designen, som fortfarande, i en utvecklad form, används idag.1997 lanserades jordgubbsfilen och blev en succé.

I början av 1990-talet kostar en liter mjölk 6,09 kronor. År 2000 fusionerade Arla med danska MD foods och blev därmed ett globalt företag. Den nya företagslogotypen blev en grön oval med en smörblomma i och Arla Ko blev ett produktvarumärke för produkter gjorda på svensk mjölk.2005 bjöd Arlas bönder för första gången in allmänheten till att titta på när korna skuttade ut på sommarbete.

Arlas “kosläpp” är idag en kär tradition får många.2009 firade Arla Ko 60 år. Detta år deltog även Arla Ko i Världsnaturfondens “Earth Hour” -kampanj, genom att göra mellanmjölkens förpackningar svarta/nedsläckta under några veckor. Den “svarta” mjölken blev mycket uppmärksammad.
Visa hela svaret

Vad kostar en liter mjölk 1980?

1980 kostade en liter mjölk 2 kr.1965 kostade en liter mjölk 1 kr.1988 kostade en liter mjölk 5 kr.
Visa hela svaret

Vad kostade 1 l mjölk 1960?

1960 -talet 1 liter mjölk kostade 0,91 öre.1 kilo smör gick på 7,95.1 kilo nötfärs kostade 11,68.
Visa hela svaret

Vad kostar mjölken på Hemköp?

13,50/st.
Visa hela svaret

Vad kostar en liter filmjölk?

Filmjölk Naturell 3% från varumärket ICA är en produkt under kategorin Filmjölk Naturell, är just nu billigast hos ICA Nära Kärrtorp och kostar 12,60kr.
Visa hela svaret

Vad kostar 1 5 liter mjölk Arla?

Mellanmjölk 1, 5 % från varumärket Arla Ko® är en produkt under kategorin Mellanmjölk, är just nu billigast hos ICA Nära Kärrtorp och kostar 17,70kr. Mellanmjölk 1, 5 % har 3.5g protein, 4.9g kolhydrater, 1.5 g fett och 45kcal per 100g. Mellanmjölk 1, 5 % är från Sverige och innehåller 1500ml.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar en liter mjölk på Coop?

Coop.1 l. Jfr-pris 13.95 kr/lit.
Visa hela svaret

Vad kostar en liter mjölk Willys?

Som apelsiner till exempel, endast 14:90 kr/kg denna vecka.
Visa hela svaret

Vad kostar 1 5 liter mjölk Norrmejerier?

Pastöriserad norrländsk MJÖLK, D-vitamin. Rik på vitamin D. Naturligt rik på kalcium och protein. Näringsinnehåll.

Energi 200kJ 45kcal
Riboflavin 0.15mg
Folsyra 15mcg
Vitamin B12 0.6mcg
Pantotensyra 0.5mg

Visa hela svaret