När Började Man Göra Ost?

När Började Man Göra Ost
Ostens historia – från stenåldern till Gustav Vasa Nordisk ost har funnits före både romare och munkar, men det vi i dag kallar ost, den svenska hårdosten, har vi främst kristnandet och munkarnas ostkunnande att tacka för. Många av våra populäraste ostar har tillverkats i många hundra år, men ostens historia sträcker sig cirka 8 000 – 10 000 år bakåt i tiden.
Visa hela svaret

Hur gammal är den äldsta osten?

Historik – Ost är känt sedan tusentals år. Arkeologiska belägg sträcker sig tillbaka till sjätte årtusendet före Kristus i norra Europa. Ett av de äldsta skriftliga beläggen för dess existens finns i Första Samuelsboken i Gamla testamentet i Bibeln, Där befaller den åldrige Isais sin yngste son David att gå med diverse proviant till sina bröder som är med i kriget mot filistéerna, samt att därvid även medföra “tio ostar” till brödernas överhövitsman (1 Sam, 17:18).

Också i babyloniska och egyptiska dokument finns belägg för ostproduktion. Det var i osten man först fann aminosyran tyrosin, varför det grekiska ordet tyros fått ge namn åt denna. Vårt skandinaviska ord “ost” och det finska “juusto” kan härledas från den indoeuropeiska ordstammen “justa”. Den äldsta typen av ost är färskost,

Löpeosten spred sig i Europa genom Romarriket och fortsatte senare att spridas med katolska kyrkan – inom den ortodoxa kyrkans område är fortfarande färskostar betydligt vanligare. I engelskan och tyskan har det latinska namnet för löpeost, caseus lånats in som cheese och käse,
Visa hela svaret

Vart kom ost ifrån?

31 maj 2018 Ostproduktionen är äldre än mänsklighetens nedskrivna historia. Överallt i världen finns sägner och berättelser om att osten kom just från den regionen, så det är svårt att avgöra exakt vem som har rätt. De första ostarna var med all sannolikhet ett misstag (tur ju), där mjölk lagrades i fårmagar för att transporteras, varpå mjölken reagerade med magsäckarnas enzym (löpe) och blev ost.

Istället för att slänga den “dåliga” mjölken, smakade de på den och insåg att det var rätt nice. Det finns inga hårda bevis på exakt varifrån osten kommer. Man har hittat skärvor av krukor och urnor med bilder på vad man tror föreställer ystande personer så gamla som 6000 år före Kristus. Det tidigaste exakta beviset på osttillverkning kommer från Kujawy i Polen från år 5500 före Kristus.

Från början tror forskare att ost helt enkelt var ett sätt att bevara mjölk, genom att salta och pressa mjölk som började surna. När man sen lagrade den pressade mjölken i får och komagar och insåg att ostmassan fick bättre form och smak, började man även lägga till löpe i tillverkningen.

Även i Egypten har man hittat bevis på osttillverkning, i form av gravristningar och målningar från 2000 år före Kristus. Ostarna från den tiden var salta och sura, och påminde i texturen om dagens cottage cheese och fetaost. Ost i grekiska mytologin Redan de gamla grekerna gillade ost. Enligt den grekiska mytologin var det guden Aristaeus som uppfann osten, vilket vi idag kanske inte helt håller med om.

I Homerus Odysséen beskrivs hur cykloperna lagrade får- och getmjölk och även ost. Osttillverkningen må ha varit känd i Europa redan i de tidiga sägnerna i den grekiska mytologin, men blev mer sofistikerad och ansedd som en marknadsvara under Romarriket.

I Rom köpte adelsmännen gärna in ostar från andra länder för att bjuda sina gäster på, och imponera med sin raffinerade smak, när de hade galej. Vi börjar få en lite tydligare bild av ostens tillverkning och spridning under den senare delen av Medeltiden. Cheddar omskrivs så tidigt som 1500, Parmesan nämns första gången 1597, Gouda år 1697 och Camembert år 1791.

Asien och Amerika Orientalisk och amerikansk ost var i princip obefintliga innan européerna spred sin kultur genom sina handelsmän. Även om ost länge inte var en del av det etniska köket i dessa delar av världen blev de väldigt populära som livsmedel på grund av den européeiska imperialismen, och har idag en given plats på matborden där.

 1. Den första fabriken för industriell produktion av ost öppnade i Schweiz år 1815.
 2. Men det var i USA som storskalig produktion fick fart på riktigt, tack vare mjölkbonden Jesse Williams från Rome, New York.
 3. Williams började göra ost på löpande band och använde mjölk från granngårdarna.
 4. Fabrikstillverkad ost och världskrig I början av 1900-talet började forskare att producera rena bakteriekulturer.

Tack vare dessa kunde ostarna standardiseras – ostarna smakade likadant och såg alltid likadana ut – vilket i sin tur underlättade massproduktion. De massproducerade ostarna var billigare, vilket innebär att fattigare personer plötsligt kunde äta ost. När Började Man Göra Ost
Visa hela svaret

Hur gammal är prästost?

Präst – småfolkets skatt till prästerskapet – Prästost är en stor grynpipig lagrad hårdost. Som sådan är den sannolikt vår allra äldsta ost och har förmodligen anor tillbaka till 1200-talet även om de äldsta säkra beläggen föreligger först från 1700-talet, men med tydliga indikationer också från 1500-talet.

 • Prästosten ystades i prästgården av bygdens kvinnor som tog med sig såväl små plockostar som färskmjölk för att tillsammans kunna göra en stor ost.
 • Själva ystningen kallades för Ystagänge och var också en stor fest i bygden.
 • Prästosten var alltså småfolkets skatteost och tribut till prästerskapet.
 • R 1741 beskriver vår världsberömde svenska vetenskapsman Carl von Linné prästosten så här: “osten, besynnerligen den som tillverkas hos prästerna av hela socknens mjölk, äger företrädet för all annan svensk ost, och även för holländska osten”.

Prästosten har en tydlig geografisk koppling till Småland som handlar om landskapets små och fattiga gårdar som inte hade nog mjölk att göra en hel ost av utan som krävde en kollektiv ystning. Men också södra Östergötland, Värmland och Gotland har Prästost framställts på historiskt och kanske också annanstans.

 • Även på Öland finns beskrivningar av ystagängen, såsom i Hans Medelius bok Mat och måltid på Öland,
 • Den svenska gastronomins fader Charles Emil Hagdahl redogör i sin klassiska bok Kok-konsten som vetenskap och konst (sid 679) för en dråplig historia med Prästosten i centrum: “Den feta osten, som också är den bästa har äfven hos oss mer och mer försvunnit; huru många amatörer gjuta icke nu tacksamhetens tårar vid minnet af vår för sina kolossala former och utsökta smak vidt berömda Smålands prestost, hvars rykte till och med säges kommit till kejsarinnan Katarina, som i ett handbref till Gustaf III anhöll om en dugtig Smålands prestost.

Men vid brytningen af brefvet råkade ordet »ost» att fastna under lacket, och konungen läste blott orden »dugtig Smålands prest», hvarför han ock genast sände en, förmodligen så dugtig som möjligt. Hon säges hafva funnit skämtet godt, och då hon ändtligen hemsände den lycklige prestmannen, tyckte sig församlingen finna, att han hemkom mycket mer begåfvad än han afrest.” Här bör ju tilläggas att den ryska tsarinnan Katarina II – också kallad Katarina den Stora – var kusin med den svenske kungen Gustaf III varför en kontakt mellan dem även om en så pass ordinär sak som en ost inte är alldeles besynnerlig.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Länge Kan Man Ha Smör I Rumstemperatur?

När började Nederländerna producera ost?

Holländska ostar #tema Traditionen att tillverka ost i Nederländerna sträcker sig hela vägen tillbaks till 400-talet. De holländska ostarna är välkända för att de är välproducerade och generellt sett inte särskilt starka i smaken. Ostmarknader fyllda med holländska ostar är vanligt förekommande, och det finns mängder av lokala mejerier att besöka för att utforska de många smakerna.

Vilka är då de mest kända holländska ostarna? Den mest populära holländska osten är gouda. I princip hälften av den holländska ostproduktionen består av gouda. Osten är snäll i smaken och har många användingsområden. Precis som många holländska ostar (och även andra länders ostar) är den uppkallad efter staden med samma namn – i staden Gouda som ligger västra delen av Nederländerna.

Edamer är den näst mest producerade holländska osten. Osten är mellanhård, klart gul i färgen och säljs ofta med ett rött skal av paraffin, men andra färger förkommer också. Smaken är mild och doften är nästintill obefintlig. I Sverige brukar vi ofta använda edamer som en traditionell julost – holländska ostar är generellt sett populära i Sverige tack vare de milda smakerna som passar hela familjen.

– är en trevlig all round-ost som är likväl kan användas som påläggsost såsom dessertost. Mellanhård och lagrad i minst 16 månader. Osten är lätthyvlad och har en klar, varm och gul färg. – är en rejält smakrik ost med tydligt inslag av chili. Osten är mer orangegul i färgen än en vanlig gouda men har likadana spridda småhål. Idealt serveras den holländska osten bara i sig självt, då den starka smaken kan påverka din smak ifall du även har andra mildare, holländska ostar på ostbrickan.

– Brännässlor i ost? Ja, i den holländska osten kombineras den aromatiska goudan med brännässlor – ett spännande inslag på ostbrickan. Osten har få, spridda hål och har en mjuk sälta med nytänkande smak av brännässlor.
Visa hela svaret

Vilket land har flest ostsorter?

Världens ostkonsumtion När Började Man Göra Ost Ostkonsumtionen inom Europa är generellt hög, men varierar väsentligt mellan olika länder. Sverige har världens högsta konsumtion av hårdostar med cirka 13 kg per person och år. I andra länder konsumerar man främst mjukostar som i Frankrike. Högst per capitakonsumtion av ost står Grekland för med närmare 30 kg per person och år, medan konsumtionen till exempel i Ryssland är cirka 6 kg och i Japan blygsammma 2 kg per capita.

Storkonsumenter (över 20 kg per capita): Medelkonsumenter (11-20 kg per capita): © Kunskapskokboken. Reviderat 2014-12

* Grekland (29 kg)* Frankrike (25 kg)* Island (25 kg)* Danmark (23 kg)* Tyskland (22 kg)* Italien (20 kg)* Schweiz (20 kg)* Österrike (19 kg)* Finland (18 kg)* Sverige (18 kg)* Tjeckien (16 kg)* USA (16 kg)* Norge (15 kg)* Nederländerna (15 kg)* Kanada (14 kg)* Australien (12 kg) * Storbritanien (11 kg) : Världens ostkonsumtion
Visa hela svaret

Vilken är världens mest sålda ost sort?

Gouda är den mest sålda typen av ost – Gouda är en semi-hård ost som görs på komjölk i Nederländerna. Den kan lagras och beroende på hur länge man lagrar Goudaosten, så får den en annorlunda konsistens och smak. Gouda är världens populäraste ost och finns tillgänglig över hela världen. När Började Man Göra Ost Bild: Viatcheslav Grabchak/Shutterstock
Visa hela svaret

Hur många ostsorter finns det i Sverige?

Märkena Från Sverige och Mjölk från Sverige på ost – En ost som är märkt med Från Sverige eller Mjölk från Sverige är gjord av svensk mjölk från svenska kor, och osten är förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Svensk ost har en lång tradition i vårt avlånga land. När Började Man Göra Ost Visste du att det går åt cirka 10 liter mjölk för att producera 1 kg hårdost? Ost märkt med Från Sverige och Mjölk från Sverige är alltid gjord på 100% svensk mjölk från svenska mjölkkor.
Visa hela svaret

Hur länge ligger ost?

Lagrad ost #tema Ibland hittar man en riktigt god ost, fylld med smaker som stannar kvar i munnen under lång tid. Liksom vin så kommer ost i mängder av olika lagringstider. Faktum är att vid tillverkning av lagrad ost kan sträcka sig från ett par veckor hela vägen till flera år.

Vilken lagringstid som passar bäst till varje lagrad ost beror helt på osten. Vissa ostar behöver lagras länge, medan vissa ostar betydligt kortare tid för att nå sin optimala smak. Testa gärna dig fram vilken lagringstid just du föredrar, vi på Wernerssons tillhandahåller både korttidslagrade och extralagrade ostar – det finns något för alla! #tema Milda ostar lagras vanligen i mindre än fyra månader.

Hit hör till exempelvis alla sorters färskostar. #tema Mellanlagrade ostar är lagrad ost som vanligtvis får ligga till sig i fyra till åtta månader. #tema Vällagrade ostar lagras ofta från åtta månader till tolv månader, men det finns även många ostar som lagras i flera år.

Tema Vill du själv lagra en hårdost en aning längre för att få fram ytterligare smaker är det helt görbart. Välj till exempelvis en hushållsost som under lagringstiden utvecklar djupare och mer aromatiska smaker. En lagrad hårdost förvaras helst mellan 5 till 10 grader, i kylskåp och gärna centrerat i mitten.

Vänd osten då och då för att säkerställa form och att smakerna sprider sig jämnt över hela osten. Testa dig fram vad du föredrar men desto längre (upp till flera månader!) den får ligga desto fylligare och nötigare ton får den lagrade osten.
Visa hela svaret

Kan ost bli för gammal?

Möglig ost kan vara giftig | Forskning & Framsteg Faran med mögliga livsmedel är inte möglet som sådant, utan de gifter, mykotoxiner, som vissa mögel kan bilda. När och om mykotoxiner bildas beror på flera olika faktorer: vilken art och stam av mögel det är, lagringstemperatur, matens vatteninnehåll, salthalt, pH med mera.

I mögelostar som exempelvis brie och gorgonzola styr tillverkaren dessa faktorer, framför allt genom att använda mögelsorter som man vet är säkra, så att produkten blir ofarlig. Detta innebär inte att ost som blivit möglig på annat sätt generellt skulle vara ofarlig. När mat möglar i våra kylskåp och skafferier är ju många av faktorerna okända – därför är det bäst att alltid utgå från att det kan ha bildats mykotoxiner.

Då infinner sig nästa fråga: Hur långt kan gifterna ha spridit sig i maten? Finns de i hela produkten eller är delar fortfarande säkra att äta? I bröd kan mykotoxiner spridas effektivt och finnas även långt ifrån det synliga mögelangreppet. Anledningen är bland annat att bröd är poröst, vilket låter möglets hyfer (osynliga, tunna celltrådar) att snabbt växa in i hela brödet.

 1. Färsk- och mjukostar innehåller väldigt mycket vatten vilket också gör att mykotoxiner kan spridas långt.
 2. Dessa produkter bör man därför kasta om de har möglat.
 3. Hårdost däremot är mer kompakt och innehåller inte lika mycket vatten.
 4. Mykotoxinerna sprids därmed inte lika långt, utan finns mer koncentrerat i närheten av det synliga mögelangreppet.
You might be interested:  Hur Många Kalorier Tar Kroppen Upp?

Därför går det bra att skära bort möglet med god marginal och äta resten av osten. /Åsa Svanström, mikrobiolog, Livsmedelsverket : Möglig ost kan vara giftig | Forskning & Framsteg
Visa hela svaret

Är prästost svenskt?

Präst i paketering och på fat. Prästost är en svensk grynpipig hårdost av komjölk, nära släkt med Svecia och med 45–50 % fett i torrsubstansen. Ursprungligen brukade den tillverkas av tiondemjölk på småländska prästgårdar, varvid man till ystmjölken tillsatte äldre, syrad ostmassa.
Visa hela svaret

Hur mycket ost äter vi svenskar per är?

När Började Man Göra Ost Trots att vi är ett ostälskande land är 60 procent av den ost vi äter importerad. Väljer du svensk ost väljer du inte bara en hälsosammare produkt. Du väljer också en mer klimatvänlig ost. Riks Den 27 maj är det Ostens dag och värt att fira. Vi svenskar älskar ost.
Visa hela svaret

Varför heter osten Allerum?

Till den tid då våra ostar tillverkades på prästgårdarna, bondgårdarna eller på mycket små lokala mejerier. Skåne har en lantbrukartradition, många vackra kyrkor och slott. Allerum kyrka i nordvästra Skåne, representerar väl vårt kulturarv och därav namnet Allerum.
Visa hela svaret

Hur mycket ost importerar Sverige?

Importen av ost störst inom segmentet mjölk och mejerivaror – När Började Man Göra Ost Importen av ost, som är Sveriges största importprodukt inom segmentet mjölk och mejerivaror, har under hela jämförelseperioden 1995-2018, undantaget 2015 då en smärre minskning skedde, ökat för varje år och uppgick år 2018 till över 129 000 ton. Sedan år 2006 har importen i det närmaste fördubblats.
Visa hela svaret

Varför luktar dansk ost?

Dansk Ostetradition Gamle Ole lagrad Danbo ost ca 500 g Gamle Ole är en extralagrad dansk kittost med karakteristisk intensiv doft. Smaken är stark och fyllig och med en lång eftersmak. Dansk Ostetradition Gamle Ole® 26% har en fast konsistens och är skivbar. Gamle Ole passar på smörgås och är även en trevlig vällagrad ost till ostbricka.
Visa hela svaret

Vilken är världens godaste ost?

Världens bästa ost är utsedd, och i år kommer den från USA! Världens bästa ost är återigen utsedd. Den här gången kommer den från, lite oväntat från USA. Osten som vann heter Rogue River Blue och är från Rogue Creamery i Central Point, Oregon. Sammanlagt tävlade 3800 ostar från 42 länder om det åtråvärda priset.

Och även om förstaplatsen är åtråvärd, så kommer den stora belöningen i form av ökad försäljning. David Gremmels från Rogue Creamery säger att online beställningarna har ökat med 500 procent sedan utmärkelsen den 18 oktober. Även återförsäljare som Neal’s Yard Dairyand La Fromagerie i London och andra notoriskt duktiga osthandlare från både Spanien och Nederländerna har beställt osten.

Mr Gremmels fortsätter och säger; “I am taken aback”, “The award is resonating not only in our community but throughout the industry. We are excited to see the reach of the brand.” Vad är då den vinnande osten? jo det är en säsongsbetonade, organisk blå mögel.

 1. Gjord på komjölk som lagrats i grottor i 9-11 månader.
 2. Varje hjul omges av vinblad från Syrah-stockar, som i sin tur har legat i en päronlikör.
 3. Pris, ja den är inte billig, ett hjul väger strax under två och ett halvt kilo och kostar $235.
 4. Rogue Creamery grundades på 30-talet av Tom Vella en italiensk immigrant.

Inspirationen fick Vella från besök i bland annat Roquefort. Men sedan 2002 så äger Mr Gremmels företaget tillsammans Cary Bryant. Idag är de kända för sin blåa ost och sin cheddar, alla gjorda i små upplagor, för hand. Förra året vann Norge, och året innan det så var det Storbritanniens tur.

 • Men nu alltså USA, och Rogue River Blue är ingen ny uppstickare utan 2003 vann den “årets blåa ost” i London, och nio år senare vann den “Best American Cheese” vid en ceremoni i Birmingham, England.
 • Mr Gremmels berättar att han tillsammans med sin personal valde slumpmässigt ut osten från ett större parti.

Han var inte orolig att de skulle sälja slut på inventariet den här gången som 2003 när man vann bästa blåa ost.2019 har man nämligen dubblat sin produktion, vilket tyder på stort självförtroende. : Världens bästa ost är utsedd, och i år kommer den från USA!
Visa hela svaret

Vilken ost smakar mest?

Ost är en hel vetenskap. Ostar finns i alla varianter, från krämiga, mjuka och lena till hårda, aromatiska och offensiva. Att ost har en så vid och mångskiftande variation trots att den egentligen bara innehåller två ingredienser, mjölk och löpe, är minst sagt fascinerande.

Det finns en mängd olika osttyper, inom branschen talar man om hårda, halvhårda och mjuka osttyper. I de hårda osttyperna som t ex Emmentaler och Gouda drivs vatten ur ostmassan vid ystningen och de färdiga ostarna blir torra och hårda. I de mjuka ostsorterna som Brie eller Camembert finns mer vatten kvar i ostmassan efter ystningen.

Hålen som finns i ostarna, de så kallade piporna uppkommer när osten mognar och beror på att mjölksyrebakterierna utvecklar koldioxid när de bryter ner mjölksockret och då bildas bubblor i ostmassan. En del påstår att det är i hålen smaken sitter och det kanske ligger en del i det.

 • En del påstår att det är i hålen smaken sitter och det kanske ligger en del i det.
 • Nästan all ost som tillverkas pastöriseras.
 • Det betyder att mjölken värms upp till 72-75 grader.
 • Då dör de skadliga mikroorganismer som kan finnas i mjölken.
 • Men pastöriseringen medför att även de goda bakteriekulturer som finns i mjölken dör.

Därför tillsätter man nya goda mjölksyrebakterier efter att mjölken har hettats upp. Dessa liknar de man använder i filmjölk och varje bakteriekultur skräddarsys för att ge osten sin unika karaktär. För att få mjölken att stelna tillsätts löpe. Det tar bara cirka en halvtimme innan mjölkmassan har stelnat och bildat en ostmassa.

 • Ostmassan pressas sedan och ger osten sin slutliga skepnad.
 • Pressningen tar olika lång tid beroende på ost, från tre timmar upp till 12-15 timmar.
 • Efter ett par veckors torkning i ett färskostlager och ytterligare en knapp månad i ett varmlager vaxas eller paraffineras osten.
 • Skyddsinpackningen är det sista steget i tillverkningsprocessen innan ostarna lämnar mejeriet.

Vaxningen förbereder osten för mognadslagringen och förhindrar vattenavdunstning och angrepp av mögel och jäst. Smakämnena fortsätter utvecklas under hela mognadslagringen – färsk ost smakar nästan ingenting. Under en tid som varierar från en månad till ett år, eller beroende på vilken smak som eftersträvas lagras därför osten i noggrant tempererade ostlager, olika lager i olika steg med noggrant kontrollerade vändningsprocedurer.

Ju längre en ost lagras desto mer karaktär får den. En mild ost är lagrad mindre än fyra månader, en mellanlagrad ost är lagrad mellan 4-8 månader. Lagrad ost har lagrats i mellan 8-12 månader och blir därmed smakrik och lite mer offensiv i sin karaktär. Det finns flera olika typer av ostar. Hårdostarna är indelade i grynpipiga, rundpipiga och täta.

Den svenska Prästosten är ett exempel på en grynpipig ost, medan Herrgårdsosten är en rundpipig ost. Cheddar och Gouda är så kallade täta ostar, utan hål. Man tror att ost började tillverkas i Asien när man förvarade mjölk i kalvmagar. Enzym som fanns i kalvmagen gjorde att mjölken stelnade och blev till ost.
Visa hela svaret

Vilken är den dyraste osten?

Kuriosa När Började Man Göra Ost När Började Man Göra Ost #tema Anspråken på denna titel är många men obekräftade källor säger att den allra tyngsta producerades av en osttillverkare i Kanada. När Började Man Göra Ost #tema Pule är namnet på rariteten som tillverkas för hand av åsnemjölk i ett åsnereservat i Zasavica i Serbien. Priset speglas av tillgången på mjölk. En åsna mjölkar bara 2 dl per dag och det krävs upp emot 25 liter för att göra 1 kg ost. När Började Man Göra Ost #tema har vid flera tillfällen utsetts till världens mest illaluktande ost. I November 2004 utsågs den av representanter för Cranfield University till att vara den “smelliest” av de 15 Franska och Brittiska ostar de testade. Ett uppföljande test gjord med “electronic nose” sensorer i Mars 2007 bekräftade Vieux Boulognes status som världens (illa)luktande ost.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Kalorier I En Marabou?

Vilken ost äts mest i Sverige?

Enligt den senaste internationella oststatistiken konsumerar vi 18,5 kilo per person och år. Det placerar Sverige på en sjundeplats i Europa. De senaste tio åren har ostkonsumtionen i Sverige ökat med över två kilo per person och år, från 16,3 kilo 1997 till 18,5 kilo 2006.

Svenskarna äter framför allt hårdost. Av de 18,5 kilo varje svensk äter per år utgör hårdosten 13 kilo. Och det är till allra största delen svensk hårdost som äts.– De gamla varumärkesostarna Grevé, Herrgård och Präst står sig bra och Hushållsost är Sveriges mest sålda ost, säger Joakim Larsson, verksamhetsansvarig för Ostfrämjandet.

Grekland, med sin traditionella Fetaost, är det land i Europa där man äter mest ost (28,9 kilo per person och år). Frankrike hamnar på andra plats med 22,5 kilo och Tyskland kommer tätt efter med 21,7 kilo.
Visa hela svaret

Vilken ost äter man mest av i världen?

Fransmännen äter mest ost i världen – Tittar vi på vilka som är världsmästare i ostätning så hittar vi europeiska länder på topp-10-listan och fransmännen är de som vinner. De äter drygt 27 kg ost per person och år vilket motsvarar drygt ett halvt kilo per person och vecka året runt.
Visa hela svaret

Vilken ost lagras längst?

Pressmeddelanden Lästid 1 min När Började Man Göra Ost Arla lanserar lagrade ostklassiker Publicerad 18 maj 2016 Kontakter: Presskontakt Arla Grevé, Präst, Herrgård och Svecia har tillverkats på Kalmar Mejeri sedan 1954. Nu lanseras lagrade varianter av familjefavoriterna. Ostarna är framställda enligt småländsk tradition för en tydlig och karaktäristisk smak.

Ostarna passar utmärkt till såväl frukostfrallan som ostbrickan. Tradition och kunskap har alltid varit viktigt i osttillverkningen på Kalmar Mejeri i Småland, där Arla Grevé, Präst, Herrgård och Svecia har tillverkats sedan 1950-talet. Den stolta traditionen lever vidare i de lagrade nyheterna, som tillverkas med mjölk från Arlagårdar i Småland och på Öland.

Ostarna får en utsökt och rik smak som för ostälskaren gör dem till självklara val både till vardag och fest. Arla Lagrad Grevé 28 % lagras i minst 12 månader och har en lätt nötig och syrlig smak. Med en nötig arom och ren, fyllig smak lagras Arla Lagrad Herrgård 28 % i minst 12 månader.

 1. Arla Lagrad Präst 31 % (minst 12 månader) är något gräddigare i smaken, medan Arla Lagrad Svecia har en rustik och frisk smak med en touch av sälta.
 2. Svecia är också de ostar som lagras under längst tid, minst 14 månader.
 3. Våra ostklassiker är en verklig hyllning till den småländska traditionen att tillverka ost, så det är väldigt roligt att kunna erbjuda ännu fler smakupplevelser med nya lagrade varianter, säger Anja Kempe, Senior Brand Manager, Arla Sverige.

Ostarna finns i butik nu och de rekommenderade priserna (pris/kg) är 100-115 kr/kg*:

Arla Lagrad Grevé (17 %, 28 %) ­ Arla Lagrad Herrgård (17 %, 28 %) Arla Lagrad Präst (17 %, 31 %) Arla Lagrad Svecia (28 %)

För produktprov och högupplösta bilder, kontakta: Matilda Danielsson, presskontakt Prat PR Tel: 073-646 30 95 E-post: [email protected] *) E**ndast rekommendationer. Butiken äger alltid rätten att själv sätta sina konsumentpriser.
Visa hela svaret

Vilken ost blir man modig av att äta?

Osten som dopade romarna. Romarriket brukar allt som oftast målas upp som en tid av muskliga gladiatorer och brutala uppgörelser, ofta om en skön mö. Gudar dyrkades och myter skapades och än idag är det svårt att veta vad som är ren fantasi och vad som är sanning.

Bland annat sägs det att man gjorde ost av lejonmjölk och att den som åt av den blev extra modig. Underbar story! Och vad många frågor den väcker. Vad var det för typ som mjölkade lejonhonan? Var det en slav, en dödsdömd fånge eller en krigare som redan ätit av osten? Hur smakade den?? (Vilket man säkert inte kunde bry sig mindre om eftersom det var själva modigheten man var ute efter).

Och vad blev effekten?? Var gladiatorspelen bara ett crazy resultat av överkonsumtion av lejonost? Hörde jag filmsynopsis? Hallå, du ska inte döda det! Du ska mjölka det! : Osten som dopade romarna.
Visa hela svaret

Hur kom mögelost till?

05 oktober 2017 Blåmögelost, ibland kallad grönmögelost, är ostar som behandlas med blåmöglet Pencilinium roqueforti, vilket ger ostarna sin säregna marmorering och smak. Blåmögelost, ibland kallad grönmögelost, är ostar som behandlas med blåmöglet Pencilinium roqueforti, vilket ger ostarna sin säregna marmorering och smak.

 1. Blåmögelostar finns i en hel massa olika typer och sorter, och görs på allt från komjölk till fårmjölk och getmjölk.
 2. Lista på mögelostar Några av de populäraste ostarna i världen faller under kategorin blåmögelost.
 3. Här hittar du godbitar som ädelost, Roquefort, Gorgonzola, Stilton och St Agur.
 4. Blåmögelostarnas historia Blåmögelostarnas historia går ända tillbaka till 600-talet, till en grotta utanför byn Roquefort i Frankrike.

Enligt legenden ska en fåraherde ha glömt sin matsäck i grottan och i matsäcken fanns det ost. När han kom tillbaka för att hämta sin matsäck så hade osten blivit angripen av den speciella mögelkultur, Penicillium roqueforti, som fanns i grottan. I dag förädlas detta naturliga mögel och används till nästan alla blåmögelostar.

Mögelkulturen tillsätts i ystmjölken. För att osten ska bli blå måste även syre tillsättas och därför genomborras osten av tunna nålar eller spett. Blåmöglet mognar sedan fram i lufttunnlarna och blir starkare ju längre det får utvecklas. De flesta mögelostar får utvecklas mellan tre och sex månader. Karakteristiskt för blåmögelostar är att de mognar inifrån och ut.

Vin till blåmögelost Att matcha vin och ost är en hel konst. En bra tumregel är att smakrika och salta mögelostar behöver sötma i vinet för balans, som ett sötare vitt vin eller ett sött och fruktigt rött. Grundregeln är att smakrik dryck passar till smakrik ost och att sötma möter sälta.
Visa hela svaret

Hur uppkom mögelost?

Historia – Blågrön mögelost tros ha upptäckts av en slump när ostarna lagrades i naturliga grottor vars temperatur och luftfuktighet råkar vara gynnsamma för många ofarliga mögelarter. En av de äldsta sorterna Roquefort, upptäcktes enligt legenden av en slump när en ung pojke som åt bröd och fårmjölksost glömde sin måltid i en närliggande grotta efter att ha sett en vacker flicka på avstånd.

När han återvände månader senare hade möglet ( Penicillium roqueforti ) förvandlat osten till Roquefort. Gorgonzola är känd från omkring runt 879 e.Kr vilket gör den till en av de äldsta blågröna mögelostarna. men det sägs att den inte innehöll blå vener förrän under 1100-talet. Stilton är relativt ny och blev populär någon gång i början av 1700-talet.

Många sorters blågrön mögelost som tagits fram därefter, till exempel 1900-talets Danablu och Cambozola, var försök att fylla efterfrågan på roquefortliknande ostar.
Visa hela svaret