Ont I Gommen När Jag Äter Bröd?

Andra tänkbara förklaringar – Av kan du få ömmande sår som liknar blåsor med omgivande rodnad. Du kan känna att det gör ont i gommen, tungan eller i tandköttet. Det är oklart vad som orsakar afte men ibland kan det komma i samband med infektioner, reumatiska sjukdomar eller mer allvarliga tillstånd.

 1. Såren är oftast självläkande men du kan lindra symptomen med exempelvis munskölj som innehåller klorhexidin eller lokalbedövande salva.
 2. Om du har återkommande besvär med afte kan du förebygga det genom att till exempel använda tandkräm som inte innehåller laurylsulfat eller undvika att använda för hårda tandborstar.

Vid herpes eller kan du till en början få stickningar och klåda i munhålan. Därefter bildas det blåsor som spricker, ömmar samt gör det svårt att äta och dricka. Munherpes orsakas av ett virus som oftast återkommer i samband med menstruation, vid stress och solexponering.

 1. Det är ett självläkande tillstånd och kräver vanligen ingen behandling.
 2. Om du har kraftiga symptom kan du behöva symptomlindring med till exempel bedövande munsköljmedel.
 3. Om det svider, bränner och blir rött med svullnad i gommen kan det bero på oral lichen planus.
 4. Det kan se olika ut i munnen.
 5. Ibland kan det vara röda och såriga områden eller så kan du se vita, tjocka linjer i munhålan.

Lichen planus är en inflammatorisk sjukdom som är vanligast hos individer med påverkat immunförsvar eller hos äldre. Oftast räcker det med förebyggande och symptomlindrande behandling såsom god munhygien och lokal antiinflammatorisk behandling. Vid kraftiga besvär kan det krävas receptbelagda läkemedel.
Visa hela svaret

Vad gör man om man har ont i gommen?

De allra flesta som har blåsor och sår i munnens slemhinna behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Kontakta en vårdcentral om du har ett eller flera av följande besvär: Du har svårt att äta. Du har sår i munnen sedan mer än två veckor.
Visa hela svaret

Kan man få afte i gommen?

Senast uppdaterad: 22 september 2021 Lyssna Om du ofta har besvär med smärtsamma blåsor och sår i munnen kan det bero på slemhinneförändringar, eller afte som det också kallas. Afte är ett vanligt besvär i munnen och inget som smittar. Typiska symptom för afte är smärta från munslemhinnan, den som täcker hela munhålan, tandköttet, gommen och munbotten.
Visa hela svaret

Har en knöl i gommen?

Symtom – Ett tecken kan vara långvarig heshet utan att man har någon infektion eller ser någon annan tydlig förklaring till symtomet. Men heshet är ett vanligt symtom som ofta inte betyder cancer. Om man upptäcker en knöl, en vårta eller ett sår inne i munhålan eller på läpparna som inte försvinner efter några veckor ska man söka vård för att få förändringen undersökt.
Visa hela svaret

Vad är en Förkylningsblåsa?

Afte, eller aftösa sår, kännetecknas av tillfälliga sår i munnen. I ett tidigt stadium ses små blåsor i slemhinnan, vilka efterhand utvecklas till ett eller flera sår. De uppstår ofta i samband med infektioner och kallas även för förkylningsblåsor. Afte är inte farligt eller smittsamt, men kan göra ont vid beröring.
Visa hela svaret

Kan man ha cancer i gommen?

Cancer i hårda gommen Endast omkring 12 fall per år diagnostiseras. Till skillnad från övriga cancerformer i munnen, som oftast består av skivepitelcancer, är den vanligaste tumörformen i hårda gommen spottkörtelcancer.
Visa hela svaret

Hur börjar cancer i munnen?

På läpparna och inne i munhålan är ofta en irritation, ett sår, en förändring/tumör som inte försvinner det första tecknet på cancer. I en del fall finns först en röd eller en vit fläck i slemhinnan som ett förstadium till cancer. Röda fläckar kallas för erytroplakier och vita fläckar kallas för leukoplakier.
Visa hela svaret

Hur vet man att man har afte?

Afte

Afte

Afte är en mycket vanligt inflammation i munslemhinnan. Aftösa sår brukar börja som små blåsor i munnen och uppstår ofta i samband med infektioner. Det kan svida i munnen och kännas obehagligt att äta. Såren brukar försvinna inom tio dagar, utan behandling.

Receptfria läkemedel kan ofta lindra besvären. Vanliga tecken på afte är smärta och sveda i munnen när du äter. Besvären brukar börja med en blåsa på tungan, i gommen eller andra delar av munnen. Blåsan utvecklas till ett avgränsat, kraterformat sår med en rodnad runt om. Munblåsor och sår kan varierar i storlek beroende på var i munnen de sitter.

Antalet kan också variera – vissa får bara någon enstaka blåsa i munnen, andra besväras av många sår relativt ofta. De är oftast någon eller några millimeter stora och självläker inom 10 dagar. Vanliga symptom vid afte:

 • sår och blåsor i munnen
 • sveda och smärta i munnen
 • svårigheter att äta och dricka på grund av sveda.

Ibland kan afte vara ett första tecken på eller inflammatoriska tarmsjukdomar som kan ge låga blodvärden eller,
Visa hela svaret

Hur vet man om man har svamp i munnen?

Symptom på svamp i munnen – Vanliga symtom på svamp i munnen är gråvita beläggningar och små blödande sår. En brännande känsla i mun och svalg bör man vara uppmärksam på samt att mungipor kan spricka och bli irriterade. Till övervägande del är symtom på svampinfektion i munnen måttliga.

Oral candidos finns i olika varianter, även färgskillnader förekommer. Den vita svampen ger gråvita eller gula beläggningar medan den röda svampen ger en röd irriterad slemhinna där sveda är ett utmärkande symtom. En del beskriver irritabel slemhinna och rodnad som vanliga symtom för svamp i munnen, men även en förändrad smakförnimmelse.

Rent utseendemässigt kan svamp yttra sig i form av vita, avskrapbara prickar på tunga och slemhinna. Är man ihärdig med att skrapa bort det som till synes är plack kan den underliggande slemhinnan blöda och bli illröd. Den kroniska varianten av svamp i munnen är ofta vita förtjockade områden som inte går att skrapa bort, något som är vanligare bland rökare.
Visa hela svaret

Vad är burning mouth syndrome?

Nya rön om kroniskt smärtsyndrom i munnen – Förhoppningen är att de nya fynden kan bidra till utvecklingen av objektiva diagnostiska kriterier och effektiva individuella behandlingsformer, vilket saknas i dag, konstaterar Shikha Acharya, disputerad inom oral mikrobiologi och immunologi vid institutionen för odontologi.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Mycket Är 1800 Kalorier?

Hur upptäcker män strupcancer?

Symtom på cancer i struphuvudet – Symtomen på stämbandscancer, glottisk larynxcancer är

heshet högt sittande andningshinder sväljsvårigheter.

Eftersom det första symtomet är heshet hittas den här cancerformen ofta i ett tidigt skede. Smärta och värk mot örat är andra symtom som ofta inträffar senare. Det är ovanligare att cancern har spridit sig till lymfkörtlar på halsen, även i avancerade stadier, jämfört med supraglottisk larynxcancer. Symtom på supraglottisk larynxcancer är

smärta när man sväljer svårt att svälja förstorade lymfkörtlar på halsen viktnedgång lätt att sätta i halsen i vissa fall heshet och andningshinder.

Symtom på subglottisk larynxcancer är

heshet väsande, pipande andning.

Visa hela svaret

Hur känns en tumör på halsen?

SYMTOM – Även vid lokalt och lokoregionalt avancerad tumör saknas ofta distansmetastasering. Symtom beror på tumörens lokalisation och beskrivs närmare under respektive tumörgrupp. Misstanke om huvud- halscancer ska fattas vid:

Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek Nytillkommen ensidig nästäppa som inte växlar sida Återkommande ensidig blodig sekretion från näsan Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla eller svalg Heshet i mer än 3 veckor utan förbättring Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker (> 3 veckor) Ensidig serös mediaotit hos vuxna (otosalpingit) Knuta i spottkörtel

Visa hela svaret

Kan män få cancer i tandköttet?

BAKGRUND – Gingivalcancer (tandköttscancer) är en subgrupp av huvud-halscancer och innefattar tumörer som utgår från slemhinnan på alveolarutskottet i över- och underkäken. I Sverige noteras en ökning av antalet fall det senaste decenniet. Tumörerna diagnostiseras ofta i ett lokalt avancerat stadium med invaderat underliggande ben.

Rökning Överkonsumtion av alkohol Nedsatt munhälsa är en oberoende riskfaktor Humant papillomvirus (HPV) påvisas mindre ofta än vid svalgcancer och är av oklar etiologisk betydelse

Visa hela svaret

Kan man få blåsor i munnen av stress?

Hur vanligt är det med sår och blåsor i munnen? – Sår och blåsor i munnen är mycket vanligt. Mer än 50% av befolkningen drabbas av dem någon gång i sitt liv. Vår GUM® AftaClear-serie ger omedelbar och långvarig lindring från första användningen och påskyndar läkningen tack vare sin unika kombination av ingredienser.

Ger omdelbar och långvarig smärtlindring

Kommer inte svida, bränna, irritera eller orsaka muntorrhet

Enkelt förklarat: om din munhåla skadas på något sätt kan sår och blåsor uppkomma, antingen genom en inre reaktion eller förändring, alternativt att vi faktiskt skadar munnen med ett yttre föremål. Det är vanligt att sår och blåsor uppstår i samband med sådant som stress, förkylning, vitaminbrist och hormonella förändringar, men det kan även vara helt oklart varför det bildas.

Det finns sjukdomar där blåsor och sår i munnen är en del av symptombilden – men du kan också få det av tandställningar, tandproteser, när du bränner dig på mat eller av vassa tänder. Hur stor benägenhet man har till att utveckla sår och blåsor i munnen är ärftligt. För den som har en skör munslemhinna kan även sådant som tandkräm och vissa livsmedel trigga produktionen av blåsor och sår.

De flesta sår och blåsor delas in i följande tre kategorier:
Visa hela svaret

Kan burning mouth syndrome försvinna?

Munsveda – symtom – Om man lider av munsveda har man ofta flera typer av obehag som är knutna till tillståndet, särskilt en brännande känsla i munhålan, muntorrhet och smakändringar. I 75 till 80% av fallen är den svidande, brännande smärtan lokaliserad till den främre tredjedelen av tungan men den kan också förekomma på läpparnas insida, främre delen av hårda gommen, på insidan av framtänderna i överkäken, eller på tungryggen eller tungans sidoränder.

De flesta som drabbas av BMS upplever en svag, brinnande känsla när de vaknar på morgonen, tillståndet förvärras under dagen och är oftast som värst på kvällen. Stress, trötthet och mycket pratande kan förvärra symtomen. De som har förmågan att vara koncentrerad på sina arbetsuppgifter på jobbet och på framtiden upplever färre problem, liksom vid måltider och särskilt om man dricker kalla drycker.

Den brännande, svidande känslan kan stanna kvar i flera månader eller år. Hos några kan dock symtomen minska efter en längre tid, oftast längre än 6 år. Tillsammans med munsvedan förekommer ofta muntorrhet och smakförändringar, Smaken kan påverkas i intensitet, eller så kan personen uppleva kvarliggande bitter eller metallisk smak.
Visa hela svaret

Hur ser Förkylningsblåsor ut?

Afte (förkylningsblåsor) orsaker och behandling | Oral-B DELA Aftösa sår, eller afte (kallas även förkylningsblåsor), ser ut som en liten, rund eller oval blåsa med vitt eller gulaktigt centrum omgivet av röd vävnad. De tenderar att vara indragna, som en krater, snarare än upphöjda som en bula. Det är lätt att förväxla munsår och afte.

 • Till skillnad från ett munsår smittar inte aftösa sår eftersom de sitter på insidan av munvävnaden snarare än på den yttre ytan av läppen (där munsår uppstår).
 • Den exakta orsaken till afte är fortfarande inte känd, men möjliga faktorer innefattar en allergisk reaktion mot bakterier i munnen, en mindre skada på insidan av munnen på grund av tandingrepp eller dåligt anpassade tandtekniska produkter, livsmedelsallergier eller hälsoproblem, såsom celiaki och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Aftesår uppträder oftast på insidan av kinderna och läpparna eller nedtill på tandköttet. Afte orsakar vanligtvis inte blödande tandkött, så om du upplever blödande tandkött bör du besöka din tandläkare för att bli undersökt för eventuell tandköttssjukdom.

De flesta aftesår är lindriga. Små aftesår är mindre än en centimeter långa och läker vanligtvis av sig själva efter några veckor. Men stora aftesår, dit räknas sådana som är större än 1 cm, kan ta över en månad att läka ut och de kan orsaka ärrbildning när de slutligen läker. Därför är det viktigt att besöka läkare eller tandläkare om man har ett aftesår som hållit i sig i mer än några veckor.

Dessa större sår är vanligast hos unga vuxna efter puberteten, och det är mer sannolikt att de återkommer än mindre sår. Äldre vuxna är mer benägna att få så kallade herpetiforma ulcerationer, vilket innebär att dussintals mindre blåsor bildar ett stort sår tillsammans.
Visa hela svaret

Hur upptäcks cancer i svalget?

De tidiga symtomen är ofta diffusa i form av ensidig halssmärta, obehag vid sväljning och svårighet att svälja. Ett annat symtom kan vara en förstorad lymfkörtel på halsen. Diagnosen är ofta svår att ställa eftersom symtomen är otydliga. Heshet är ett symtom som tyder på att närliggande struphuvud har påverkats.
Visa hela svaret

Hur känns cancer i näsan?

De vanligaste första symtomen är långvarig ensidig snuva, nästäppa eller blödning. Symtom som kommer senare är ensidig smärta i ansiktet, tänder som plötsligt blir lösa och dubbelseende. En undersökning av näsan görs med optik. En biopsi kan ofta göras i lokalbedövning vid första undersökningen.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Kalorier I Chicken Mcnuggets?

Hur märker män Tungcancer?

Tumören syns ofta som en svullnad eller förtjockning, kombinerat med röda eller röd-vitprickiga förändringar. Man kan även få sår på tungan som inte läker. Cancern kan också sprida sig till lymfkörtlarna. Ett tecken på detta kan vara förstorade knölar på halsen.
Visa hela svaret

Hur ser cancer i gommen ut?

SYMTOM –

Slemhinneförändringar eller sår som smärtar och inte läker som förväntat. Spottkörteltumörer i hårda gommen är ovanliga och kan visa sig som en svullnad eller utbuktning under normal slemhinna och ge förvånansvärt få symtom. Tandproteser som inte längre passar kan bero på förändringar i underliggande vävnader.

Visa hela svaret

Kan man ha cancer utan att veta om det?

Vanliga frågor om cancer Vilka symtom kan tyda på cancer? Det finns cirka 200 cancersjukdomar. Några har tidiga och tydliga symtom. Andra upptäcks inte förrän cancersjukdomen har hunnit utvecklas och sprida sig i kroppen. Kanske har du symtom som oftast inte har något med cancer att göra, men som kan ha det.

 • Kontakta en om du har fått nya symtom som inte går över och som du inte hittar någon förklaring till, till exempel:
 • Många mottagningar kan du kontakta genom att,
 • Kontakta genast en vårdcentral direkt om du har något av de här symtomen:
 • en knöl någonstans på kroppen, till exempel en
 • svårt att börja kissa och behov av att gå på toaletten oftare
 • blodiga upphostningar
 • svårt att svälja
 • blödningar från underlivet efter klimakteriet.

Symtomen kan bero på något annat än cancer men ta dem på allvar så att du kan få besked och eventuell behandling. Kontakta också en vårdcentral genast om du har fått blodbrist konstaterad, till exempel vid en hälsokontroll. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha,

 1. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.
 2. An jag skydda mig mot cancer? Ingen kan säga exakt varför cancer uppstår.
 3. Det går alltså inte att helt skydda sig mot cancer, men det finns saker du kan göra för att minska risken för cancer.
 4. Här är några exempel: Vissa cancersjukdomar kan upptäckas tidigt genom kontroller.

Sådana kontroller heter screening. Du blir kallad av sjukvården om du tillhör den del av befolkningen som erbjuds en viss screening. Exempel är mot bröstcancer och mot livmoderhalscancer som i vissa åldrar blir kallade till. Delta varje gång du blir kallad.

Chansen är större att bli av med cancern om den upptäcks tidigt. Cellprovtagning är viktigt även om du har, Det finns flera former av HPV-virus som kan orsaka cellförändringar som kan ge livmoderhalscancer. Vaccinet skyddar mot de viktigaste formerna, men inte mot alla. Kroppen består av många miljarder celler.

Cellerna delar på sig för att bilda nya celler så att kroppen kan fungera. Ibland blir det fel när en cell delar sig. Oftast gör det ingenting eller också kan cellen stoppa felet från att spridas till fler celler vid nästa celldelning. Men ibland går det inte.

 • Då kan alltmer förändrade celler bildas för varje celldelning.
 • Till slut kan cancerceller bildas.
 • Cancercellerna delar sig okontrollerat och dör inte när de ska.
 • Många cancersjukdomar innebär att cancercellerna bildar en cancertumör.
 • Vid till exempel bildas inga tumörer.
 • Cancer smittar inte.
 • Du kan läsa mer i artikeln Var tredje person i Sverige kommer att få någon cancersjukdom.

Cancer har blivit vanligare, framför allt eftersom vi blir allt äldre. Alla kan få cancer. Barn kan också få cancer även om det är ovanligt. Varje år får fler än 60 000 personer i Sverige cancer.300 av dem är barn. De flesta som får cancer är över 65 år.

 1. Alla med en sådan genförändring blir inte sjuka, men risken är högre.
 2. Du kan få förebyggande behandling eller gå på täta kontroller om en utredning visar att du har en ärftligt ökad risk för cancer.
 3. Läs mer i texten om,

Hur många blir av med cancern? Fyra av fem barn som får cancer överlever. Flera cancerformer hos vuxna har också en god prognos, särskilt om cancern upptäcks tidigt. Chansen att bli av med en cancersjukdom ökar ju tidigare den upptäcks. Det pågår mycket forskning och det kommer nya behandlingar.

Det gör att allt fler människor som blir sjuka kan bli av med cancern eller leva ett bra liv länge även om cancern inte går att ta bort. När kan man säga att man är frisk? Det finns alltid en risk att några cancerceller överlever behandlingen och att sjukdomen kommer tillbaka, ibland efter lång tid. Därför använder sjukvårdspersonalen ofta ordet färdigbehandlad i stället för frisk eller botad.

Risken för återfall minskar kraftigt efter fem till tio år, beroende på hur sjukdomen såg ut från början. Därför är det vanligt att efterkontroller behövs de första åren efter att behandlingen är klar. Det är viktigt att du själv tar kontakt med vården om du får symtom mellan efterkontrollerna eller efter att efterkontrollerna har upphört.

 1. Det kan ta tid innan du känner dig frisk, även om behandlingen har gått bra och sjukdomen är borta.
 2. Roppen kan behöva återhämta sig och du kan känna dig sårbar efter vad du har varit med om.
 3. Så småningom känns det oftast bättre.
 4. Eller också känner du dig frisk så snart behandlingen är klar, även om livet kanske inte blir exakt som det var före cancerbeskedet.

Vad händer om det inte går att bli frisk? Ibland finns det ingen behandling som kan ta bort cancern. Då får man i stället vård som kan bromsa och lindra sjukdomen. Det kallas, Många som har en obotlig cancersjukdom kan leva ett bra liv länge med sådan vård.
Visa hela svaret

Kan tumörer få tänder?

KLINISKA FYND – Symptomen hos de patienter som drabbas är i tidiga skeden av sjukdomen i allmänhet små eller diffusa. Det kan röra sig om symptom som i många fall kan överensstämma med flertalet andra sjukdomstillstånd som till exempel en diffus obehagskänsla eller spänningskänsla.

 1. Infektioner kan uppträda sekundärt till vissa förändringar, till exempel keratocystisk odontogen tumör.
 2. Ökad lossningsgrad hos tänder i ett område hos patienter som för övrigt inte har några tendenser till parodontit kan vara ett tecken på tumörbildning, både malign och benign.
 3. Förändrad ocklusion, utebliven eruption av tänder i närområdet kan vara andra kliniska tecken på en tumör.

Däremot förekommer inte sensibilitetsbortfall vid dessa förändringar. I sällsynta fall kan asymmetrier uppträda, om tumören får tillväxa under längre perioder utan att upptäckas (Figur 1). Tillväxten är ofta så långsam att personer i närhet av de drabbade patienterna inte noterar förändringen. Ont I Gommen När Jag Äter Bröd Figur 1. En ung patient med en långsamt tillväxande benign käktumör i större delen av vänster mandibel med en tilltagande asymmetri av underkäken.
Visa hela svaret

Varför får man ont i gommen av chips?

Så gör du vid återkommande Afte i munnen är relativt vanligt och kan oftast behandlas hemma, men de kan också vara irriterande – särskilt om de återkommer ofta. I den här artikeln förklarar vi de grundläggande principerna för vad som verkligen är afte, hur man tar reda på om man är drabbad, några vanliga behandlingar av blåsor och vad man ska göra vid återkommande problem.

 • Vissa livsmedel: vete, choklad, citronsyra och stark eller väldigt varm mat
 • Irritation från främmande föremål i munnen såsom proteser eller tandställningar som inte sitter som de ska
 • Hormonella förändringar, t.ex. under menstruation eller graviditet
 • Om du råkar bita dig i tungan eller kinden
 • Om du använder tandkräm som innehåller SLS (Sodium Lauryl Sulphate) skummedel
 • Stress
You might be interested:  Hur Många Kalorier Innehåller En Cheeseburgare?

Om blåsor varar i mer än tre veckor, är väldigt röda/smärtsamma/stora eller fortsätter att komma tillbaka är det värt att söka upp medicinsk vägledning Återkommande blåsor kommer tillbaka med jämna mellanrum, och inte nödvändigtvis på samma plats. Se över din munvårdssrutin noga och fundera på vad du äter, för att kunna resonera kring varför blåsorna kommer tillbaka.

 • Virusinfektioner såsom herpes eller vattenkoppor
 • Järnbrist
 • Brist på vitamin B12
 • Crohns sjukdom
 • Celiaki
 • Nedsatt immunförsvar på grund av HIV eller lupus
 • Reaktiv artrit

De kan också orsakas av vissa läkemedel såsom betablockerare, icke-steroida antiinflammatoriska medel eller behandlingar som t.ex. kemoterapi eller strålningsterapi, Så behandlar du en blåsa snabbt Blåsor är oftast ofarliga och kräver ingen speciell behandling.

 1. Applicera en skyddande gel eller kräm som du kan få rekommenderad via apotek
 2. Att äta eller dricka något kallt eller fryst, eller lägga is på direkt, kan bedöva området och minska smärtan och kanske även inflammationen.
 3. Undvik mat som kan irritera de drabbade områdena i munnen: mat med ojämn yta, som t.ex. bröd med knaprig skorpa eller chips kan vara problematiskt, liksom kryddig, varm eller syrlig mat
 4. Använd en mjuk tandborste för att undvika skador på den orala vävnaden
 5. Använd en mild tandkräm som främjar munnens goda bakterier och inte innehåller SLS skummedel
 6. Det är svårt att bli av med blåsor snabbt, men du kan bidra till hålla dem borta med hjälp av god munhygien där du borstar tänderna minst två gånger om dagen samt använder tandtråd och munskölj. Läs mer i vår artikel om hur man kan reducera blåsor.

Detta är våra bästa tips, dock ersätter de inte ett besök hos läkare eller tandläkare. Om det råder det minsta tvivel bör du gå till läkare eller tandläkare för vidare vägledning. Tipsen i denna artikel utgör inte medicinsk rådgivning, utan är endast tillgängliga för informationsändamål.
Visa hela svaret

Varför gör det ont att svälja?

Varför får jag ont på ena sidan av halsen när jag sväljer? Fråga: Jag har svullna halsmandlar och ont på ena sidan av halsen när jag sväljer. Jag kan få slem och en klumpkänsla i halsen. Kan det vara halskatarr eller halsfluss? Halsont är ett mycket vanligt symptom som nästan alla människor drabbas av.
Visa hela svaret

Har man körtlar i gommen?

Vad är spottkörtelsten? – När du äter har du mest saliv i munnen. Om saliv och kalciumsalter klumpar ihop sig bildas en sten. Den kallas för en spottkörtelsten eller spottsten. Oftast kommer sådana stenar ut i munhålan med saliven och sväljs utan att du märker det.

 • Men det händer att en spottkörtelsten fastnar i kanalen där saliven kommer ut i munnen.
 • Då kan det vara nödvändigt att operera bort den.
 • Det finns tre par spottkörtlar nära munhålan.
 • Saliven förs ut från spottkörtlarna i kanaler.
 • Du blir ofta svullen och öm i eller vid munhålan om du har en spottkörtelsten som har fastnat.

Det är framför allt när du äter som du får ont i munnen eftersom stenen hindrar saliven från att komma ut i munhålan. En stund efter att du har ätit kan ömheten och svullnaden gå över. Var det gör ont i munnen beror på vilken av de sex körtlarna som är blockerad.

Ibland är det framme i munnen, ibland längre bak i munnen. För att lindra värken kan du ta, En spottkörtelsten kan lossna lättare om du masserar ansiktet där du har ont. Samtidigt kan du suga på något syrligt som stimulerar bildningen av saliv, till exempel en bit citron. När och var ska jag söka vård? De allra flesta som har spottkörtelsten behöver inte söka vård.

Besvären brukar gå över av sig själv om du masserar och suger på något syrligt.

 • Kontakta en om besvären inte gått över efter en vecka.
 • Kontakta en eller en om du tror att du har spottkörtelsten och dessutom får feber.
 • Många mottagningar kan du kontakta genom att,

Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha, Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. Undersökningar och utredningar Din läkare undersöker munnen med fingrarna.

Läkaren kan känna spottkörtlarna genom att klämma från insidan av munnen och från utsidan. Ibland känns stenen tydligt. Andra gånger kan läkaren ha svårt att avgöra vad som är orsaken till svullnaden. Då kan du behöva undersökas med, eller, Dessa undersökningar genomförs oftast på sjukhus. En spottkörtelsten som inte lossnar av sig själv och som gör ont kan behöva tas bort.

Det är oftast en liten operation och du får, Läkaren tar bort stenen genom att göra salivkanalen som leder ut i munnen större eller öppna den helt. Med ett instrument tar läkaren tag i stenen och drar ut den. Det är ovanligt att hela spottkörteln behöver tas bort.

 1. Att ta bort en spottkörtelsten brukar inte ge några besvär efteråt.
 2. Du behandlas med om du får en infektion i spottkörteln.
 3. Din salivproduktion påverkas inte så mycket om du har opererat bort en av dina spottkörtlar.

Vad beror spottkörtelsten på? Muntorrhet och sjukdomar som ger muntorrhet ökar risken för spottkörtelsten, till exempel, Läkemedel som ger ökar också risken för spottkörtelsten. Exempel är vissa läkemedel mot högt blodtryck och allergi. Att få problem med spottkörtelsten är vanligast hos personer mellan 30-60 år.
Visa hela svaret

Har ont längst bak i munnen?

Nervskador – En del kan får skador som påverkar känseln i underläppen och på tungan. Du ska berätta om dina skador för tandläkaren som behandlat dig om du misstänker att du fått skador på nerverna. Tandläkaren gör en bedömning av skadan och anmäler till tandvårdsförsäkringen. Visdomständerna sitter långt bak i munnen. De är dessutom ofta delvis täckta av slemhinnor. Därför är det svårt att hålla dem rena, och man kan få en ansamling av bakterier i tänderna som leder till att det bildas hål. Vuxna människor har oftast, De tänder som sitter längst bak i varje käke kallas för visdomständer.
Visa hela svaret